Kat Mülkiyeti Kanunu
T.C. Adalet Bakanlığı sitesine bağlantılı
 
Asansör Yönetmeliği
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sitesine bağlantılı
 
İmar Yönetmeliği
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sitesine bağlantılı
 
Konut Kapıcıları Tüzüğü
T.C. Adalet Bakanlığı sitesine bağlantılı
 
Özel Güvenlik Hizmetlerine İlişkin Kanun
T.C. Adalet Bakanlığı sitesine bağlantılı
 
Sığınak Yönetmeliği
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sitesine bağlantılı
 
Tebligat Kanunu
T.C. Adalet Bakanlığı sitesine bağlantılı
 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı sitesine bağlantılı